pl

Kontakt

Equinix (Poland) Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa

NOC

tel.: +48 22 427 39 99
fax: +48 22 630 39 99
mobile: +48 721 333 999
e-mail: pl.noc@telecity.com

DZIAŁ HANDLOWY

tel.: +48 22 427 39 97
e-mail: pl.info@telecity.com


KRS: 0000295130, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydz. Gosp.
Kapitał zakładowy: 530.000,00zł, NIP: 7010109699