pl

Kontakt

Equinix (Poland) Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa

NOC

tel.: +48 22 307 88 93
fax: +48 22 630 39 99
e-mail: servicedesk.pl@eu.equinix.com

DZIAŁ HANDLOWY

tel.: +48 22 427 39 97
e-mail: pl.info@telecity.com


KRS: 0000295130, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydz. Gosp.
Kapitał zakładowy: 530.000,00zł, NIP: 7010109699